CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België organiseerden op 3 september 2020 samen een online bijeenkomst over de mogelijkheden voor de technieken en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof in zowel Vlaanderen als Nederland in het perspectief van een industriële transitie.

foto van de twee dagvoorzitters Rli en Minaraad

Met 180 deelnemers uit Vlaanderen en Nederland werd gesproken over kansen en hindernissen bij de inzet van deze technologieën. Onder andere CEO’s uit de industrie (ArcelorMittal Belgium en Dow Benelux) en milieu-organisaties (Natuur & Milieu en Bond Beter Leefmilieu) kwamen aan het woord. De verschillende inzichten leverden een interessante discussie! De resultaten van de bijeenkomst vormen, tezamen met de raadsadviezen aan de Vlaamse en de Nederlandse regering over de inzet van waterstof en de afvang en opslag van CO2, input voor de Vlaams-Nederlandse top in november.
“We hopen dat elke lidstaat de kansen ziet en zich in zal zetten om gezamenlijk waterstofprojecten te ontwikkelen”, aldus Sarah Nelen, adjunct hoofd kabinet, uitvoerend vice-voorzitter Timmermans (European Commission).

Het doel van de bijeenkomst was om een helder beeld te schetsen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op de randvoorwaarden, hindernissen en opportuniteiten die nodig zijn voor een doordachte en kosten-efficiënte realisatie van concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland – in het kader van koolstofneutraliteit. De focus lag hierbij op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerkingsopportuniteiten en de ontwikkelingskansen vanwege het Europese niveau.

Bekijk het programma en de presentaties van de sprekers

Rli-advies over waterstofbeleid

De Rli brengt eind dit jaar een advies uit over waterstofbeleid. Het advies richt zich op de volgende vraag: Wat is een realistisch perspectief voor waterstof als grondstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie en wat betekent dat voor de inzet van de rijksoverheid en anderen?

Lees meer over het advies over waterstofbeleid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Folmer de Haan, Rli, f.w.dehaan@rli.nl tel +31 (0) 6 2180 0302.