Denk mee over advies Vitale bodem

Voor het advies ‘Vitale bodem’ vraagt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uw inbreng. Het adviestraject is in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren. Een aantal deskundigen heeft in opdracht van de Rli de stand van zaken beschreven aangaande de bodemkwaliteit.

foto van droge akker met een bloeiende plant

Het betreft vier fact finding papers over:

  • de bodembiodiversiteit door Wim van der Putten (NIOO)
  • de chemische samenstelling van de bodem door Wim Beltman (WUR), Jos Boesten (WUR), Gert Jan Reinds (WUR), Arjan Reijneveld (Eurofins Agro), René Rietra (WUR), Paul Römkens (WUR) en Gerard Velthof (WUR)
  • het organisch stofgehalte van de bodem door Chris Koopmans en Mieke van Opheusden (Louis Bolk Instituut)
  • de verdichting van de bodem door Jan van den Akker (WUR)

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze fact finding papers. Heeft u inhoudelijk commentaar of inhoudelijke aanvullingen of andere inhoudelijke opmerkingen die relevant zijn voor de raad om mee te nemen in het adviesproces, dan kunt u contact opnemen met nicole.van.buren@rli.nl, projectleider, 06-10172005. U kunt reageren tot 3 februari.

Lees de fact finding papers:

  1. Bodembiodiversiteit in Nederlandse landbouw, bos en (droge) natuur
  2. Chemische Bodemkwaliteit in Nederland
  3. Organische stof in de Nederlandse bodem, Feiten en discussie in perspectief
  4. Bodemverdichting: ondergrond en bovengrond

Het advies wordt naar verwachting in juli 2020 uitgebracht.

Lees meer over het advies Vitale bodem