Positief kabinetsoordeel over functioneren Rli in de periode 2016-2020

Het kabinet heeft op 28 september 2020 de onafhankelijke evaluatie van de Rli over de raadsperiode 2016-2020, met zijn eigen oordeel over het functioneren van de raad, aangeboden aan het parlement. De Kaderwet Adviescolleges schrijft voor dat de raad elke vier jaar wordt geëvalueerd. De evaluatie van de tweede raadsperiode (2016-2020) is uitgevoerd door de KWINK-groep.

kaft van rapport met titel Evaluatie Rli 2016-2020 door KWINKgroep

Het kabinet onderschrijft het positieve oordeel dat KWINK in zijn evaluatierapport geeft over het functioneren van de raad. Het kabinet is van oordeel dat de Rli met adviezen voeding levert aan het politiek-maatschappelijk debat. Adviezen sluiten over het algemeen goed aan bij de behoeften van de departementen en zijn agenderend, richtinggevend, gedegen en helder. Het kabinet waardeert de open werkwijze van de Rli, bijvoorbeeld door in de totstandkoming van de adviezen actief het gesprek te zoeken met overheid, wetenschappers en maatschappelijke partijen.

Positief wordt eveneens geoordeeld over de inzet van junior-raadsleden om aansluiting te vinden bij jonge generaties. Tevens moedigt het kabinet de raad aan om voort te borduren op de keuze die de raad in de afgelopen raadsperiode maakte om meer aandacht te schenken aan het burgerperspectief, zoals bijvoorbeeld is gedaan in de adviestrajecten ‘Verbindend landschap’ en ‘Verbindend verduurzamen’.

In navolging van KWINK vraagt het kabinet de raad om ook in de komende raadsperiode aandacht te schenken aan de toepasbaarheid van zijn aanbevelingen in de beleidspraktijk. Het kabinet is samenvattend van oordeel dat de Rli zijn belangrijke rol als kritisch adviseur van regering en parlement zal blijven vervullen en op basis van de evaluatie verder verbeteren.

Lees hier meer over de evaluatie van de Rli raadsperiode 2016-2020 door KWINK-groep, de aanbiedingsbrief van de Rli en het kabinetsoordeel over de Rli

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl