Rli heeft advies ‘Groen uit de crisis’ uitgebracht

Na de coronacrisis moet het kabinet het herstel van de economie op gang helpen brengen. Daarbij kan het best gekozen worden voor herstelprogramma’s die economie en werkgelegenheid op de korte termijn bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn. Dat concludeert de Rli in zijn advies ‘Groen uit de crisis’ dat op 10 juli is aangeboden aan de ministers en staatssecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

foto van stationstraverse met grote sticker op de grond met tekst 'Zorg voor elkaar, houd 1,5 m afstand'

De Rli vindt dat de duurzaamheidsopgaven op dit moment nog onvoldoende worden meegewogen in de politieke afweging die over het herstelbeleid wordt gemaakt. De raad presenteert daarom een eenvoudig toepasbaar beoordelingskader dat beleidsmakers en politieke partijen kan helpen bij het ontwerpen van groen herstelbeleid, het opstellen van op groen herstel gerichte verkiezingsprogramma’s en bij de opstelling van het volgende regeerakkoord. In zijn advies doet de Rli concrete suggesties voor maatregelen voor groen herstel. Het betreft onder andere voorstellen voor de verduurzaming van woningen, versnelling van de nieuwbouw van woningen, het aanleggen van een toekomstbestendige energie-infrastructuur, de verduurzaming van het landelijk gebied, en de bevordering van emissieloze mobiliteit en klimaatadaptatie.

Lees het persbericht ‘Kies na coronacrisis voor groen herstel’

Lees meer over het advies ‘Groen uit de crisis’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel; bart.swanenvleugel@rli.nl, 0652012691.