Rli start met advies ‘Waterstofbeleid’

Waterstof kan op twee manieren een rol spelen in het verduurzamen van de Nederlandse economie: als energiedrager én als grondstof voor industrie. Zowel het klimaatakkoord, het klimaatplan als de toekomstscenario’s van verschillende sectoren dichten waterstof een belangrijke rol toe. Ook internationaal is er veel aandacht voor waterstof, getuige de vele strategieën, visies, rapporten en investeringen van overheden en wereldwijd opererende bedrijven. De potentie van waterstof is dan ook groot.

H2-formule en belletjes

Op dit moment wordt waterstof in Nederland gewonnen uit aardgas en grootschalig ingezet als grondstof. Vanwege de hogere kosten voor waterstof in verhouding tot elektriciteit en fossiele bronnen wordt waterstof nu nog nauwelijks ingezet als energiedrager. De verwachting is echter dat prijzen gaan dalen en dat waterstof rond 2050 een grote rol speelt in de vier sectoren industrie, energievoorziening, gebouwde omgeving en mobiliteit.

Het advies richt zich op de volgende vraag: Wat is een realistisch perspectief voor waterstof als grondstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie en wat betekent dat voor de inzet van de rijksoverheid en anderen?

Het streven is dit advies in september 2020 af te ronden.

Lees meer over het advies ‘Waterstofbeleid’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.