Uitnodiging - Webinar 20 april - Hoe kan digitalisering bijdragen aan een meer duurzame samenleving?

De Rli organiseert samen met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en de Future City Foundation op 20 april 2021, 9.30 – 10.30 uur een webinar over de betekenis van digitalisering voor de duurzaamheid van de stad van de toekomst.

Foto skyline Rotterdam

In zijn onlangs verschenen advies Digitaal Duurzaam constateert de Rli dat de leefomgeving onlosmakelijk verbonden is met de digitale wereld. Digitalisering leidt tot ingrijpende veranderingen in de samenleving die gevolgen hebben voor de duurzaamheidstransities. De overheid moet volgens de Rli veel krachtiger ingrijpen in de digitale wereld om duurzaamheid te bevorderen.

In de City deal worden concrete digitale en technologische tools ontwikkeld voor de slimme stad van de toekomst. Daarmee sluit de City deal aan bij het advies van de Rli aan de overheid voor een nieuwe denkwijze over digitalisering.

Programma in het kort

Pieter Hooimeijer (Rli) geeft een korte toelichting op het advies Digitaal duurzaam en Jan Willem Wesselink (Future City Foundation) staat stil bij de betekenis van dit advies voor de slimme stad van de toekomst en de relatie met de City Deal ‘Een slimme stad zo doe je dat’.

Na deze inleidingen volgt een open gesprek tussen de deelnemers over de gevolgen, de kansen en de risico’s van digitalisering voor de duurzaamheid van de stad.

Voor meer informatie zie: Webinar 20 april – Hoe kan digitalisering bijdragen aan een meer duurzame samenleving?

Aanmelden
Wilt u weten wat digitalisering betekent voor meer duurzaamheid in de stad van de toekomst? Doe mee en meld u aan. Deelname is gratis.

Sprekers
Pieter Hooimeijer is voormalig lid van de Rli en voorzitter van de Rli-commissie die het advies voorbereidde. Jan-Willem Wesselink is hoofdredacteur van het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad’ en programma manager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en de Future City Foundation.