Jaarverslag 2021 nu online

Het jaarverslag 2021 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen, de doorwerking en overige activiteiten.

Kaft met illustratie van opgaven in de leefomgeving

In 2021 publiceerde de raad de volgende adviezen:

  • Waterstof: de ontbrekende schakel
  • Digitaal duurzaam
  • Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid
  • Investeren in duurzame groei
  • Geef richting, maak ruimte!
  • Boeren met toekomst

Naast de uitgebrachte adviezen, organiseerde de raad in 2021 een online discussiebijeenkomst over zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’, een online consultatie inclusief publieksonderzoek over zijn advies ‘Kernenergie’ en zette een online enquête uit naar natuuropvattingen van Nederlanders en naar hun bekendheid met het natuurbeleid ter voorbereiding van zijn advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’.

Lees het jaarverslag 2021