Rli brengt advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ uit

De komende jaren is een aanzienlijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen nodig. Daarom moet de rijksoverheid veel sterker sturen op de prestaties van woningcorporaties en gemeenten. In het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’, dat vandaag is aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge, adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) onder meer om wettelijk vast te leggen hoeveel sociale woningen erbij moeten komen en om gemeenten te verplichten te zorgen voor voldoende ruimte om deze te bouwen. Ook vindt de Rli dat het Rijk veel meer dan in de afgelopen jaren moet sturen op het leveren van met de woningcorporaties afgesproken prestaties. De minister moet bovendien ingrijpen als er onvoldoende sociale huurwoningen worden gebouwd.

kaft van het advies met titel en datum en logo Rli en foto van een mevrouw die werkt op het dak

Woningcorporaties en gemeenten zijn sterk van elkaar afhankelijk bij het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen. Gemeenten maken daarom prestatieafspraken met woningcorporaties, maar deze zijn vaak niet afdoende. Bovendien blijft onduidelijk hoe de lokale afspraken bijdragen aan het halen van de nationale doelstellingen. Het rijksbeleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot veel minder investeringen en een halvering van de nieuwbouw, tot huurverhogingen, en tot een afname van de veerkracht van buurten. Mede daarom liggen er nu forse opgaven voor woningcorporaties. Die opgaven kunnen succesvol worden opgepakt met ambitieuze en scherpe afspraken over de te leveren prestaties door woningcorporaties en gemeenten onderling, en door goed toezicht van het Rijk op de naleving daarvan.

Lees hier het persbericht 'Oplossen wooncrisis vereist meer actie van woningcorporaties en gemeenten'

Lees meer over het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’  

Voor inhoudelijke informatie over het advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl, tel 06 - 21 24 08 09

Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #woningcorporaties.