Save the date – online bijeenkomst over advies Natuurinclusief Nederland

De Rli organiseert op donderdag 19 mei 2022 van 14:00 – 15:30 uur een online bijeenkomst over zijn advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’.

Vier oplossingsrichtingen zorgen voor biodiversiteitsherstel in Nederland- aanbeveling 4 advies Natuurinclusief Nederland

Wat kan natuurinclusief werken in de woningbouw, de landbouw of de energiesector bijdragen aan het zo noodzakelijke herstel van de biodiversiteit in Nederland? Welke hobbels en knelpunten bestaan er in de praktijk en hoe kunnen die worden verholpen? Biedt het concept van basiskwaliteit natuur houvast bij het verbinden van natuurherstel met andere opgaven als de woningbouw of de energietransitie? En hoe kunnen overheden gebiedsgericht samenwerken bij het realiseren van basiskwaliteit natuur? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met onder andere André van der Zande (raadslid Rli), sectorpartijen en bestuurders.

Over het advies

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. De Rli spreekt van een biodiversiteitscrisis van eenzelfde orde als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. Het is van belang de teruggang in de natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dit lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen.

Doet u mee?

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doe mee en noteer donderdagmiddag 19 mei 2022 alvast in uw agenda. We hopen dat u erbij bent!

Binnenkort volgt nadere informatie over het interactieve programma met sprekers en deelsessies met onder meer Donné Slangen (waarnemend directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied), Rik Grashoff (wethouder Tilburg) en Daan Helming (projectleider Biodiversiteit & Groene Netten). Dan kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer informatie

Lees meer over het advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren (mirjam.vangameren@rli.nl) of Yvette Oostendorp (yvette.oostendorp@rli.nl).

Twitter mee met #natuurbeleid #biodiversiteit