Kabinetsreactie op advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

Op 20 maart 2023 stuurde minister Sigrid Kaag van Financiën de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ naar de Tweede Kamer.

Cover advies 'Financiering in transitie'

 

Het kabinet reageert positief op het advies van de Rli en ziet veel aanknopingspunten met het ingezette en nog verder vorm te geven kabinetsbeleid op het gebied van duurzame financiering. Zo onderschrijft het kabinet de boodschap van de Rli dat de financiële sector een actieve(re) rol moet spelen in de transitie naar een duurzame economie. Ook onderkent het kabinet de noodzaak om de inzet op verduurzaming van de financiële sector, die zich tot nu toe met name richt op klimaat, te verbreden naar onder andere biodiversiteit, circulariteit en inclusie.

Op verschillende punten neemt het kabinet de aanbevelingen uit het advies over. Zoals de inzet om dubbele materialiteit als uitgangspunt voor toezichthouders en financiële instellingen te hanteren en de toezegging om in gesprek te gaan met de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment over verbreding van de rapportage (en wat daar voor nodig is). Ook erkent het kabinet de analyse van de raad dat de bankenbelasting nu geen optimale prikkel voor verduurzaming van banken vormt. 
 
In haar reactie wijst het kabinet tot slot op ‘de unieke expertise van de Rli waar het aankomt op het verbinden van de transities met de uitdagingen binnen het ruimtelijke domein’. De raad wordt aangemoedigd om in het vervolg de relatie tussen financiering en de ruimtelijke opgaven verder uit te diepen. 

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

Lees bijlage 1- samenvatting van de aanbevelingen en kabinetsreactie daarop

Lees bijlage 2 – kabinetsappreciatie van de aanbevelingen

Lees meer over het advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Robert Ewing robert.ewing@rli.nl, tel. 06 1147 3127.