Online magazine voor provinciale statenleden

De provinciale statenleden voor de periode 2023 - 2027 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. De komende vier jaar gaan zij aan de slag met het vormgeven van hun provincie. Om hen te ondersteunen met de vragen over de leefomgeving, zoals de milieukwaliteit, de woningbouwopgave, de zorg voor natuur en landschap, de toekomst van het landelijk gebied, of de bereikbaarheid van dorpen en steden, besloot de Rli een online magazine ‘Adviezen in beeld’ te maken. In het magazine worden dertien adviezen in beeld samengevat. De beelden schetsen op hoofdlijnen de betreffende problematiek en de oplossingsrichtingen die de Rli heeft aangedragen.

Adviezen in beeld met een compilatie van foto's uit de genoemde adviezen

Veel van onze adviezen zijn – behalve voor regering en parlement – ook interessant voor de provincie. Want als het over de leefomgeving van mensen gaat, is het juist ook de provincie die vaak beleid maakt en besluiten neemt.

Met het online magazine hoopt de raad de provinciale statenleden te inspireren met hun werk in de komende provinciale statenperiode. Op 13 juni 2023 heeft de raad alle provinciale statenleden het online magazine toegestuurd.

Lees hier het online magazine ‘Adviezen in beeld’

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.