Kabinetsreactie op advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

Op 12 februari 2024 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de kabinetsreactie op het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ naar de Tweede Kamer. 

Winkelend publiek in winkel op Black Friday

Het kabinet onderschrijft de analyse van de Rli dat we in een wegwerpmaatschappij leven, dat deze dient te worden afgebouwd, en dat de transitie naar een duurzame en circulaire economie een illusie blijft zolang het verkopen van zoveel mogelijk goederen voor een zo laag mogelijke prijs het belangrijkste verdienmodel is in onze economie.

Het kabinet gaat vervolgens in op de aanbevelingen van de Rli die moeten leiden tot het afbouwen van de wegwerpmaatschappij. Het kabinet constateert dat de aanbevelingen in meerdere opzichten aansluiten bij de door het kabinet voorgestane maatregelen zoals beschreven in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Maar het onderkent ook dat het advies van de Rli eens te meer laat zien dat de huidige maatregelen niet volstaan voor de beoogde transitie. Het kabinet steunt het pleidooi van de Rli om op de langere termijn te koersen op meer fundamentele ingrepen in het economisch systeem, door middel van (1) eerlijke prijzen voor producten, (2) minder belastingheffing op arbeid en meer belastingheffing op primaire grondstoffen, en (3) een maatschappijbrede anti-wegwerpattitude.

De kabinetsreactie geeft eerste appreciatie van het advies. Het volgende kabinet kan verdere stappen zetten richting een circulaire economie in 2050.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

Lees meer over het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’  

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bas Waterhout, bas.waterhout@rli.nl of 06 21178802.