Werving leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voldoet u aan het profiel? Gegadigden voor het lidmaatschap van de Rli kunnen hun sollicitatie tot 17 maart 2024 indienen.

Natuurgebied Veluwe

U beschikt over ruime ervaring met politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken, met het analyseren van maatschappelijke en technologische trends en met de implementatie van onderzoeksresultaten in beleidsprocessen. U heeft deze ervaring opgedaan vanuit functies in de politiek, het openbaar bestuur, de wetenschap, het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.

U heeft aantoonbaar gezag en staat ‘boven de partijen’ en u beschikt over het vermogen om in te spelen op maatschappelijke en politieke processen. Daarnaast kunt u snel maatschappelijke vraagstukken doorgronden, verschillende oplossingsrichtingen beoordelen en inspireren tot vernieuwende zoekrichtingen en oplossingen.

Over de Rli

De Rli is een strategisch adviescollege voor regering en Staten-Generaal voor de beleidsvelden in het fysieke domein. Op 1 augustus 2024 eindigt de derde zittingstermijn van de raad.  De Rli bestaat – naast de voorzitter – uit elf leden. De leden zijn zeer betrokken bij één of meer adviesvelden van de raad: woningmarkt, woonomgeving, stad, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Solliciteren

Gegadigden voor het lidmaatschap van de Rli kunnen hun sollicitatie tot 17 maart 2024 zenden aan sollicitatie@rli.nl Ook indien u anderen kent die in aanmerking komen, verzoeken wij u te reageren.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 10 en vrijdag 12 april 2024 in Den Haag.

Lees hier de volledige vacaturetekst ‘leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’