Ruimte voor duurzame landbouw

In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet volgens de raad gevonden worden in een versnelde verduurzaming en voortgaande innovatie. De raad geeft tevens zijn visie op het maatschappelijk en politiek debat over de toekomst van de land- en tuinbouw. Het debat zit vast. Een kanteling is nodig om verduurzaming in de volle breedte van de land- en tuinbouw versneld te laten plaatsvinden. Alleen dan kan er ook over twintig jaar sprake zijn van een gewaardeerde en vitale agrarische sector in Nederland. Op 20 maart 2013 heeft de Rli zijn advies aangeboden aan Sharon Dijksma, staatssecretaris Ministerie van Economische Zaken.

koe in polderlandschap