Verduurzaming grondgebonden landbouw

De raad is gestart met het advies ‘Verduurzaming grondgebonden landbouw’. Dit advies is een vervolg op het op het advies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ uit 2011. De besluitvorming over de vormgeving van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014 – 2020, die deze zomer afgerond zal worden, zal met name voor de grondgebonden sectoren consequenties hebben. Denk aan de invulling van de vergroeningsmaatregelen, waaronder duurzaamheidscertificaten en de ecologische aandachtsgebieden. Daarnaast biedt het GLB meer mogelijkheden om nationaal in te zetten op duurzaamheid en innovatie via het plattelandsbeleid.

foto akker en grasland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hannah.koutstaal@rli.nl, projectleider.