Rli-advies centraal in debat over ruimte en landbouw #4 Jaar van de Ruimte 2015

Niels Koeman, raadslid, schetst de ruimtelijke opgave voor landbouw aan de hand van het advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ in het debat over ruimte en landbouw ‘Ruimte voor voedsel’. Initiatiefnemers van Het Jaar van de Ruimte 2015 willen door middel van een breed debat het ruimtelijk domein nieuw zicht bieden op de ruimtelijke toekomst van Nederland. Op 5 juni vindt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de vierde discussiebijeenkomst plaats in deze serie van debatten ‘Ruimtelijke Kennis voor 2015’ dit keer over het onderwerp Ruimte voor voedsel.

Ruimtelijke Kennis voor 2015: #4: Ruimte voor voedsel

Nederland is befaamd om zowel ruimtelijke ordening als innovatieve landbouw. Lang zorgde het ruimtelijk beleid ervoor dat de landbouw zich goed kon ontwikkelen. Vooral door andere functies te weren uit het landelijk gebied. Het voeren van landbouwstructuurbeleid via ruimtelijke ordening was echter uit den boze. De landbouw heeft steeds minder het primaat in het landelijk gebied. Verstedelijkend Nederland ervaart bepaalde vormen van landbouw als overlastgevend voor de omgeving, on-ethisch voor dieren of verstorend in het landschap. Tegelijk is ruimte nodig voor innovatie en verduurzaming. Dit voedt de discussie over ruimtelijk beleid voor landbouw.
Centraal staat de vraag: Welke verworvenheden in het ruimtelijke beleid voor onze voedselvoorziening moeten we koesteren, en welke taboes moeten we doorbreken?

Kijk voor meer informatie over programma, sprekers en wijze van aanmelden: http://www.dezwijger.nl/109741/nl/ruimtelijke-kennis-voor-2015-4-ruimte-voor-voedsel