Rli start met advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds

De Rli is gestart met een ongevraagd advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds (NGF) aan een duurzaam economisch verdienvermogen. Hoe kan de economische groeisprong die het groeifonds beoogt optimaal verbonden worden met de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving?

foto van zes stapeltjes munten waar groene boompjes op groeien

Het advies richt zich op de vraag of de huidige opzet en beoogde investeringen perspectief bieden op het realiseren van een structureel verdienvermogen en een duurzame toekomstige economie en welke verbeteringen mogelijk zijn in de toekomstige rondes van het groeifonds. De raad maakt hiervoor gebruik van inzichten uit zijn advisering in de afgelopen jaren. Met dit ongevraagd advies wil de raad een positieve bijdrage leveren aan het verder vergroten van de impact van het groeifonds.

De raad streeft er naar dit adviestraject in september 2021 af te ronden.

Lees meer over het advies Nationaal Groeifonds

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl 06 5201 2691.