Rli brengt zijn advies ‘Financiering in transitie’ uit

Op dit moment wordt in Nederland nog veel te weinig duurzaam geïnvesteerd. De financiële sector moet versneld in beweging komen om dit te veranderen, en de overheid moet zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ dat op 22 december 2022 door minister Kaag van Financiën in ontvangst is genomen.

illustratie van een een euro die door het gras rolt

De Nederlandse economie staat vanwege de klimaat- en biodiversiteitscrisis voor een grote verduurzamingsopgave. De financiële sector zal ook een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame economie moeten vervullen. In zijn advies beveelt de Rli de minister van Financiën daarom aan om een aantal concrete maatregelen te nemen die zijn gericht op het versneld in beweging brengen van de financiële sector. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die de minister al aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd in haar Beleidsagenda voor duurzame financiering van 7 juli 2022.

Minister Kaag van Financiën nam op 22 december 2022 het advies 'Financiering in transitie' in ontvangst. Vlnr: Joris Stok (Rli-projectleider), Eloy Lindeijer (extern commissielid), Jeanet van Antwerpen (Rli-raadslid en voorzitter commissie), Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli), minister Kaag, Peter Blom (extern commissielid) Foto: Fred Ernst

Lees het persbericht ‘Nederland heeft veel meer duurzame financiering nodig

Lees meer over het advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

Leaders in Finance heeft een speciale podcast gemaakt over het advies ‘Financiering in transitie’. In deze aflevering gaat Jeroen Broekema in gesprek met Jeanet van Antwerpen, Rli-raadslid en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid.
Beluister hier de podcastaflevering over het advies (35 min.)

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Joris Stok, projectleider, joris.stok@rli.nl of 06 21178802.