Rli brengt advies uit over verduurzaming bedrijventerreinen

Op 31 oktober 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ uit. In dit advies betoogt de raad dat de duizenden bestaande bedrijventerreinen in Nederland essentieel zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving. Helaas zijn ze te lang een blinde vlek geweest in het overheidsbeleid. De laatste jaren groeit de beleidsmatige aandacht voor bedrijventerreinen wel, maar een cruciaal aspect blijft daarbij onderbelicht: verduurzaming.

Bedrijventerrein Grote Polder Zoeterwoude

Verduurzaming is niet alleen onvermijdelijk, het biedt ondernemers én de samenleving ook veel meerwaarde. Veel van de benodigde duurzaamheidsmaatregelen kunnen bedrijven zelfstandig nemen, maar voor een groot aantal is georganiseerde samenwerking op bedrijventerreinen cruciaal. Zonder hulp van de overheid krijgen ondernemers deze samenwerking onvoldoende van de grond. Daardoor blijven cruciale kansen onbenut. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies op 31 oktober om 15:00 uur in ontvangst. Het advies wordt ook aangeboden aan minister Jetten voor Klimaat en Energie en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
 

De raad doet in zijn advies aanbevelingen om de meerwaarde van duurzame bedrijven en bedrijventerreinen te verzilveren.

Save the date: bijeenkomst op donderdag 7 december 2023, 14:00 – 17:00 uur 

De Rli organiseert op donderdagmiddag 7 december in Den Haag een bijeenkomst over zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’.

We gaan hierover graag met u in gesprek. Doe mee en noteer donderdagmiddag 7 december alvast in uw agenda. We hopen dat u erbij bent. Binnenkort volgt nadere informatie op onze website over het programma en de sprekers. Dan kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Lees meer over het advies 'Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen'

Voor meer informatie over de inhoud van het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Evert Nieuwenhuis, evert.nieuwenhuis@rli.nl, 06 21926501.