Rli start advies ‘Sturen op brede welvaart in de praktijk van het leefomgevingsbeleid’

De laatste jaren stellen Rijk, provincies en gemeenten vaak dat hun beleid gericht is op het bereiken van ‘brede welvaart’. Met ‘brede welvaart’ wordt uitdrukking gegeven aan de gedachte dat welvaart uit meer bestaat dan geld, materiële goederen en diensten; het gaat ook om zaken als de manier waarop we samenleven, de kwaliteit van de leefomgeving en de verdeling van de brede welvaart. Hoe kan de Rijksoverheid ervoor zorgen dat in besluitvorming gericht wordt gestuurd op het behouden en verhogen van de ’brede welvaart’, met bijzondere aandacht voor het leefomgevingsdomein? De Rli start een advies hierover.

Kinderen spelen in zand

Hoe kan de Rijksoverheid ervoor zorgen dat in besluitvorming gericht wordt gestuurd op het behouden en verhogen van de ’brede welvaart’, met bijzondere aandacht voor het leefomgevingsdomein? De Rli start een advies hierover.
 

Centraal in het advies staat de vraag:
Hoe kan de rijksoverheid er voor zorgen dat in besluitvorming gericht wordt gestuurd op het behouden en verhogen van de ‘brede welvaart’, dus: rekening houden met economische, sociale en leefomgevingsaspecten, met huidige en toekomstige generaties, met de effecten elders in de wereld en met de verdeling tussen groepen burgers? Hoe kan het sturen op brede welvaart praktisch hanteerbaar worden gemaakt voor verschillende toepassingen en in verschillende situaties? En hoe kan daarbij de consistentie worden gewaarborgd?

In het advies komt de raad met handvatten aan het volgende kabinet voor het sturen op brede welvaart en worden belangrijke knelpunten bloot gelegd.

De raad verwacht het advies in het voorjaar van 2024 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Sturen op brede welvaart in de praktijk van het leefomgevingsbeleid’

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl, 06 2124 0809