Nieuws

37 nieuwsberichten

Aankondiging advies ‘Dichterbij en sneller’

13 December 2016 - Op 26 januari 2017 brengt de raad zijn advies uit: ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, neemt het advies in ontvangst.

Presentatie advies ’Verbindend landschap’ gemist? Bekijk hier de video’s

13 December 2016 - De aanbiedingsbijeenkomst van het advies ‘Verbindend landschap ‘ op 8 november jl. is op video opgenomen. Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u de presentaties nog eens terugzien? Klik dan op onderstaande links. U kunt de presentaties van de sprekers apart bekijken of de bijeenkomst in zijn geheel terugzien.

International Scan 2016: Emerging Issues in an International Context

17 November 2016 - International Scan 2016: Op verzoek van het Europese netwerk van adviesraden op het terrein van milieu en duurzaamheidsbeleid (EEAC) heeft het secretariaat van de Rli een actueel overzicht opgesteld van internationale beleidsontwikkelingen en opkomende vraagstukken op het brede terrein van duurzame ontwikkeling, het klimaat- en milieubeleid en de infrastructuur. Collega’s van andere adviesraden…

Aanbieding advies ‘Verbindend landschap’

8 November 2016 - Op 8 november 2016 heeft de raad zijn advies ‘Verbindend landschap’ aangeboden aan de minister van infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken. In dit advies gaat de raad in op de vraag hoe de verandering van het landschap als gevolg van de grote en urgente duurzaamheidsopgaven kan en moet worden begeleid.

Kamermoties aangenomen naar aanleiding van Rli-advies ‘Mainports voorbij’

7 November 2016 - Op 27 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die waren ingediend naar aanleiding van het advies ‘Mainports Voorbij’.

Kabinetsreactie op evaluatie Rli ‘Continu positioneren’

7 November 2016 - Op 12 oktober 2016 heeft minister Schultz van Haegen van IenM, de kabinetsreactie op de evaluatie over de eerste zittingsperiode van de Rli (2012-2016) uitgevoerd door Berenschot naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd.

Aanbieding advies 'Verbindend landschap', 8 november 2016 in Den Haag

1 November 2016 - Op dinsdag 8 november 2016 brengt de raad zijn advies 'Verbindend landschap' uit. De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Annemieke Nijhof zullen het advies presenteren. Namens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) neemt Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water het advies in ontvangst en geeft een eerste reactie. Hierna geven Jan Jacob van Dijk (…

Stedelijke innovatie door technologie – Agnes van Ardenne over urgentie, waarden en afwegingen

11 October 2016 - Agnes van Ardenne, voormalig raadslid Rli en commissievoorzitter van de Rli-verkenning ‘Technologische innovaties in de leefomgeving’, gaat in de video ‘Urgentie, waarden en afwegingen’ in op drie urgente beleidsvragen over technologische innovaties. Open data, big data, slimme toepassingen van algoritmes, Blockchain, Internet of Things, kunstmatige intelligentie: wat betekent dit voor de…

Kabinetsreactie op advies Mainports voorbij

10 October 2016 - Op 5 oktober 2016 heeft het kabinet zijn reactie op het advies ‘Mainports voorbij’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Advies 'Verbindend landschap' – uitnodiging bijeenkomst op 8 november 2016

10 October 2016 - Op dinsdag 8 november 2016 brengt de raad zijn advies 'Verbindend landschap' uit. De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Annemieke Nijhof zullen het advies presenteren en overhandigen aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Hierna geven Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving)…