Nieuws

44 nieuwsberichten

Jan Jaap de Graeff vanaf 1 januari 2016 voorzitter Rli

21 December 2015 - Op verzoek van minister Schultz van Haegen (IenM) neemt Jan Jaap de Graeff het voorzitterschap van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op zich gedurende de resterende zittingsperiode van de raad, die loopt van 1 januari tot 1 augustus 2016.

Debat ‘IenM kennisvragen 2030 - Kansen en risico’s voor ambities infrastructuur en milieu’

17 December 2015 - De notitie over het debat over langetermijnkennisvragen voor de ambities 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli organiseerde deze bijeenkomst op 4 november 2015 in Utrecht op verzoek van de directie Kennis, Innovatie en Strategie van IenM. Experts uit het kennisnetwerk van IenM hebben van gedachten gewisseld over de kansen en…

Jaar van de ruimte – slotbijeenkomst 15 december 2015

16 December 2015 - Op 15 december 2015 vond de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. Op deze bijeenkomst werd het Manifest2040 gepresenteerd en overhandigd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Henry Meijdam, voorzitter van de Rli, reflecteerde op het manifest.

Presentatie advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’

3 December 2015 - Op 3 december 2015 heeft de raad zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ aangeboden aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Directeur generaal Chris Kuijpers nam het advies namens haar in ontvangst.

Aanpak advies over landschapsontwikkeling – Uitnodiging voor ontwerpbureaus

2 December 2015 - Uitnodiging Challenge voor ontwerpbureaus - Een advies over landschap, met daarbij het verkennen van de toekomst, vraagt om een creatief proces. De raad vraagt daarom inbreng aan diverse partijen. De raad organiseert daartoe Challenges voor universiteiten en academies voor bouwkunst en ontwerpbureaus.  

Reactie kabinet op advies 'Wonen in verandering’

2 December 2015 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘'Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid' ontvangen. Het kabinet vat in zijn brief van 26 november  2015 het advies bondig samen. Hierbij zijn twee inhoudelijke reacties te onderscheiden.

Advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

2 December 2015 - Op 17 november vond de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de Groene Zaak, lichtte de raad zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ toe. Het advies werd overhandigd aan Prins Carlos de Bourbon de Parme als input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot.

Aankondiging slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte op 15 december

25 November 2015 - Op 15 december 2015 vindt in Amersfoort de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. De lessen en inzichten die het Jaar van de Ruimte heeft opgedaan, zijn geland in het ‘Manifest2040’. Dit manifest bevat de belangrijkste opgaven, ontwikkelprincipes en concrete acties die richting geven aan de ruimtelijke toekomst van Nederland. Daarmee draagt dit manifest bij aan de nationale, regionale…

Aankondiging advies over de stelselvernieuwing van het omgevingsrecht

28 October 2015 - Op 3 december 2015 presenteert de raad zijn advies over de stelselherziening van het omgevingsrecht. Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede Kamer in juli dit jaar, is de stelselherziening van het omgevingsrecht een stuk dichterbij gekomen. Of de doelen van de stelselherziening (eenvoudig en beter) gehaald worden is echter nog sterk afhankelijk van de nieuwe instrumenten waar nu aan…

Uitnodiging overhandiging advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ aan Prins Carlos de Bourbon de Parme als input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

28 October 2015 - Op dinsdagmiddag 17 november vindt de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door De Groene Zaak, komen niet alleen de genomineerden aan het woord maar ook spreekt Walter Stahel, grondlegger van de kringloopeconomie. Hij zal ons meenemen in zijn visie op de circulaire economie. De Raad voor de…