Pers

5 persberichten

Adviesraad roept kabinet op: geef meer aandacht aan de uitvoering van het leefomgevingsbeleid

Rli 19 December 2023 - De uitvoering van het beleid voor de leefomgeving loopt achter. Daardoor worden urgente problemen niet opgelost. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roept het kabinet daarom op om de beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk veel beter met elkaar in balans te brengen. Dat doet de Rli in zijn advies ‘De uitvoering aan zet’, dat op 19 december is gepubliceerd.

Adviesraad: stop de wegwerpmaatschappij

Rli 1 December 2023 - Steeds meer producten belanden al na korte tijd bij het vuilnis. Het zo veel mogelijk willen produceren en verkopen van bijvoorbeeld kleding, meubels en elektronica leidt tot een lage kwaliteit en een korte levensduur. Dat gaat ten koste van arbeidsomstandigheden, klimaat en milieu. Als we onze economie willen verduurzamen, moet dit worden gestopt. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (…

Overheid moet verduurzaming bedrijventerreinen ondersteunen

Rli 31 October 2023 - Het Rijk moet doelen stellen voor de duurzaamheid van bedrijventerreinen. Georganiseerde samenwerking tussen bedrijven is cruciaal om deze doelen gezamenlijk te realiseren. Het Rijk moet dit stimuleren en uiteindelijk wettelijk verplichten. Eén en ander is ook in het belang van de bedrijven zelf. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Samen werken: kiezen…

Extra maatregelen noodzakelijk voor goede waterkwaliteit

Rli 11 May 2023 - De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is onvoldoende. Bovendien wordt niet voldaan aan nationale en internationale voorschriften. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water normen voor 2027. Maar dat is vrijwel zeker niet meer haalbaar. Dat is schadelijk voor mens en natuur. Ook kunnen juridische procedures economische activiteiten belemmeren als niet aan de normen wordt…

Rli, RVS en ROB adviseren kabinet: Andere aanpak regionaal beleid nodig

Rli 27 March 2023 - De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het…