Pers

9 persberichten

Ministerie VROM moet visie ontwikkelen op kustbeleid

Raad voor de Wadden 3 December 2003 - Het ontbreekt in ons land aan een visie op het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG). De rijksoverheid moet daar snel mee aan de slag. Zonder zo’n integrale visie ontbreekt elke basis voor een kustveiligheidsbeleid dat zorgvuldig is afgestemd op andere beleidsterreinen. Dit schrijft de Raad voor de Wadden in haar advies ‘Integraal kustbeleid; meer dan veilig’, dat onlangs is vastgesteld.…

Overheid moet meer halen uit natuurbeheerders

RLG 16 September 2003 - Voor de realisatie van nieuwe natuur maakt de overheid te weinig gebruik van de mogelijkheden die natuurbeheerders zelf bieden. De aanleg van nieuwe natuur moet makkelijker worden. De overheid moet de financiering van de EHS garanderen om het vertrouwen van beheerders te herwinnen. De inbreng van zowel terreinbeherende organisaties, particuliere natuurbeheerders als boeren is hard nodig omdat…

Evaluatie Overheidscommunicatie deugt niet

Raad voor de Wadden 12 September 2003 - Raad voor de Wadden signaleert verbeterpunten De Raad voor de Wadden heeft op 3 september jl. een advies vastgesteld over de evaluatie van de overheidscommunicatie in het Waddengebied. De Raad voor de Wadden is teleurgesteld over de manier waarop de evaluatie is uitgevoerd door het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (RCW). In het evaluatieonderzoek zijn alleen meningen gepeild van een…

Inkomens land- en tuinbouw onder druk: andere marktstrategie boeren en krachtig optreden overheid nodig

RLG 5 September 2003 - De inkomens in de land- en tuinbouw staan sterk onder druk: minstens een kwart van de agrarische gezinnen heeft een inkomen beneden het bestaansminimum en de rol van de landbouw als beheerder van de groene ruimte komt in gevaar. De agrarische sector heeft op zich zeker de kracht en de kansen om te overleven. Maar het is nodig dat ondernemers een andere marktstrategie doorzetten en dat de…

Raad voor de Wadden is bezorgd over de veiligheid

Raad voor de Wadden 17 May 2003 - De Raad voor de Wadden maakt zich zorgen over de veiligheid op de Waddenzee. De Raad wijst erop dat de Internationale Maritieme Organisatie de Waddenzee in oktober 2002 heeft aangewezen als Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), dus als een bijzonder kwetsbaar zeegebied. Dit is gebeurd op verzoek van de drie Waddenzeelanden, Nederland, Duitsland en Denemarken. Nederland heeft ervoor gekozen om,…

“Duurzaam duurt het langst”: Raad voor de Wadden brengt een advies uit over duurzame Waddenvisserij.

Raad voor de Wadden 30 April 2003 - De betekenis van de visserij op de Waddenzee, nu en in de toekomst, is momenteel volop in discussie: trilateraal in het kader van het Wadden Sea Forum en nationaal in het kader van het Sociaal-Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied. Ook zullen de uitkomsten van het evaluatieprogramma EVA II gevolgen hebben voor de schelpdiervisserijsector. Als laatste zal het besluit van de…

Reconstructie vraagt andere aanpak van provincies en rijk

RLG 27 February 2003 - De reconstructie van de zandgebieden in Oost- en Zuid-Nederland is een grote kans voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van het platteland. Provincies spelen hierbij de hoofdrol, maar een aantal zaken moet wel anders worden georganiseerd. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies Platteland in de steigers, dat op 27 februari aan minister Veerman, staatssecretaris Van Geel, de…

Bezuinigingen op natuurbeleid funest voor mens en natuur

RLG 18 February 2003 - Doorgevoerde bezuinigingen op natuurbeleid hebben funeste gevolgen voor natuur en landbouw. De helft van de bedreigde soorten loopt extra risico uit te sterven. In veel gebieden stopt agrarische bedrijfsontwikkeling omdat herinrichting van gebieden niet meer mogelijk is. Het komend regeerakkoord moet benut worden om de continuïteit in het natuurbeleid te herstellen. Hiervoor is een extra inzet…

Besluitvorming rond Europees landbouwbeleid wacht niet op Nederlandse verkiezingsuitslag

RLG 21 January 2003 - De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek (RMNO) vragen de – demissionaire – ministers Veerman (LNV) en Kamp (VROM) in een brief op 16 januari 2003 om vast te houden aan de wens van Nederland om het Europees landbouwbeleid fors te hervormen. De besluitvorming over Europees landbouwbeleid vindt nu plaats. Nederland ondersteunt de…