Pers

19 persberichten

Bevolkingsdaling biedt platteland kansen

RLG 16 December 2009 - Vergrijzing, bevolkingsafname en daling van het aantal jongeren, hebben verstrekkende gevolgen voor het Nederlandse platteland. Het versneld verdwijnen van voorzieningen zoals scholen en waardedaling van onroerend goed zijn belangrijke negatieve effecten. Maar de ontwikkelingen bieden het platteland ook kansen. Door de verminderde vraag naar ruimte nemen de mogelijkheden toe voor verbetering van…

Landelijk gebied: van stiefkind naar troetelkind

RLG 23 November 2009 - Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappelijk debat, verbetering van de besluitvorming en de demografische ontwikkeling zijn dé kansen om de kwaliteit van het landelijk gebied te verhogen. Dit stelt de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies ‘Braakliggend veld’ over de toekomst van het landelijk gebied. De raad…

Raad voor Verkeer en Waterstaat pleit voor klimaattoets bij investeringen in infrastructuur

Raad VenW 15 July 2009 - De overheid moet klimaatverandering bij investeringsbeslissingen in infrastructuur expliciet meenemen. Zij moet daartoe een adaptatietoets klimaatverandering bij investeringsbeslissingen invoeren.

Ruimtelijk ontwikkelen met behoud van milieukwaliteit

VROM-raad 9 July 2009 - Een goede milieukwaliteit en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen wel degelijk samengaan. Dit betoogt de VROM-raad in zijn advies Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid dat vanmiddag is aangeboden aan minister Cramer. De afgelopen jaren liepen de frustraties over milieunormen bij bestuurders en ontwikkelaars soms hoog op: geplande ontwikkelingen vielen stil. Gevolg was een steeds luidere…

Raad bepleit veiligstellen natuurbeleid op BES-eilanden

RLG 3 July 2009 - Nederland wordt verantwoordelijk voor koraalriffen, nevelwouden en andere Caribische natuur. Met de toetreding tot Nederland van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES eilanden) als bijzondere gemeenten nemen de natuur in kwaliteit en de biodiversiteit spectaculair toe. Bij de onderhandelingen over de toetreding is aandacht besteed aan veiligheid, onderwijs, volksgezondheid en financiën…

Er is meer dan de wijk

VROM-raad 1 July 2009 - Adviesraden over wijkgericht werken en stedelijke vernieuwingSociale cohesie versterken, leefbaarheid verbeteren, lokale economie bevorderen: de wijk staat in de schijnwerpers. De wijk is wel vaak vindplaats van problemen, maar lang niet altijd het beste schaalniveau om deze ook op te lossen. De VROM-raad en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) vinden het noodzakelijk dat andere…

‘Benut sociaal-culturele trends voor transformatie woonmilieus’

VROM-raad 16 June 2009 - De VROM-raad ziet drie trends die onze toekomstige woonvraag bepalen: 1) wonen met gelijkgestemden; 2) transnationaal wonen en meerhuizigheid, en 3) verdienstelijking van het wonen (comfort, zorg). Deze trends bieden mogelijkheden voor een attractieve ontwikkeling en transformatie van bestaande stedelijke gebieden’, zo staat in het advies ‘Wonen in Ruimte en tijd, een zoektocht naar sociaal-…

Toekomst voor landbouw in het Groene Hart

RLG 11 June 2009 - De landbouw in het Groene Hart is een krachtige en innovatieve sector. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) vandaag in zijn advies ‘Boeren met een Groen Hart’ aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In dit advies verkent de raad de kracht van de landbouw in het Groene Hart nu en in de toekomst. De raad concludeert dat landbouw en het bijbehorende agrocluster…

VROM-raad wil kwaliteitsverbetering publieke ruimte

VROM-raad 5 June 2009 - De kwaliteit van de publieke ruimte staat onder druk: binnensteden vercommercialiseren, naoorlogse wijken voldoen niet meer aan de diversiteit aan gebruikerswensen, in stadsrandzones leidt de komst van nieuwe publieksfuncties tot onduidelijkheid over de identiteit van het gebied en in het landelijk gebied botsen belangen van grootschalige agrarische industrie met wensen van recreanten. Om de…

Besteed het Waddenfonds gericht

Raad voor de Wadden 3 June 2009 - Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en herstel van de natuur en landschap. Het Waddenfonds is een fonds met een strak omschreven doel en geen algemeen regionaal stimuleringsfonds. Dit is de belangrijkste conclusie van de Raad voor de Wadden in zijn advies 'Visie en focus Waddenfonds'. Het…