Pers

7 persberichten

Afstoot rijksgebouwen: zorgvuldigheid geboden

Rli 15 December 2014 - Nederland kampt sinds de vastgoedcrisis met grote leegstand van kantoren en ander vastgoed. De komende vijf jaar stoot ook de rijksoverheid miljoenen vierkante meters gebouwd vastgoed af, van kantoren tot gevangenissen en kazernes. Dat is een complexe opgave, die bovendien potentieel marktverstorend is. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert het kabinet daarbij zorgvuldig…

Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid

Rli 26 June 2014 - Maak rekennormen in het veiligheidsbeleid minder bepalend, en doe meer recht aan de afzonderlijke beschrijving van de kansen en de gevolgen die spelen bij risico’s. In de samenleving is er regelmatig discussie over risico’s en veiligheid. Dit speelt op nationaal en op lokaal niveau en op een groot aantal terreinen, van waterveiligheid tot luchtkwaliteit en van vervoer van gevaarlijke stoffen tot…

Bedrijven kunnen zelf zorgen voor zekerheidsstelling milieuschade

Rli 4 June 2014 - Bedrijven zijn aansprakelijk voor hun milieurisico’s. Toch draait de samenleving met regelmaat op voor niet-verhaalbare milieuschade. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade. Indien hiertoe wordt besloten adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur om bedrijven zelf te laten kiezen hoe zij aan deze plicht voldoen.

Gemeenten hebben veel minder geld voor openbare ruimte

Rli 23 April 2014 - Jarenlang hebben gemeenten verdiend aan stads- en dorpsuitbreidingen, door de waardestijgingen van grond en vastgoed. De winst werd onder meer gebruikt voor investeringen in de openbare ruimte, zoals extra fietspaden, rozenperkjes en het openhouden van het zwembad. Die tijd keert niet terug, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Ook na de crisis zal het grondbeleid minder…

Steden dreigen verdienvermogen te verliezen

Rli 23 April 2014 - Steden worden steeds belangrijker in de mondiale economie. Met overwegend middelgrote steden beschikt Nederland over onvoldoende agglomeratiekracht om goed mee te kunnen doen in de internationale concurrentie. Nederlandse steden zijn - in termen van massa en dichtheid - een maatje te klein. In het advies 'De toekomst van de stad' dat op 23 april 2014 is overhandigd aan minister Blok, stelt…

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: Milieubeleid kan effectiever

Rli 5 March 2014 - 5 maart 2014 - Het kabinet kan zijn milieudoelstellingen op een effectievere manier bereiken door meer rekening te houden met hoe mensen zich gedragen. Door bij de ontwikkeling van het milieubeleid beter gebruik te maken van de beschikbare kennis over gedrag en de motieven die tot dat gedrag leiden, wordt milieubeleid beter. Dit constateert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in…

Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

Rli 23 January 2014 - Goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties stelt mensen met een zorgvraag in staat om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter onder druk. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’ over de…