Erik Verhoef

prof. dr. E.T. (Erik) Verhoef

raadslid Rli
Portretfoto
Curriculum vitae: 

Erik Verhoef (1966) is sinds 2020 lid van de Rli. Hij is voltijds hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij vervult onbezoldigde nevenfuncties als lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, lid van de Strategische Adviesraad Traffic and Transport TNO, en als Adjunct Professor bij de Beijing Jiaotong University.

linkedin.com/in/erik-verhoef