Karin Sluis

ir. C.M. (Karin) Sluis

raadslid
Portret Karin
Curriculum vitae

Karin Sluis (1965) is sinds 2020 lid van de Rli. Zij is senior adviseur bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Zij vervult bezoldigde nevenfuncties als lid van de Raad van Toezicht van hogeschool Saxion en lid van een deskundigencommissie voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) in de provincie Zuid-Holland. Hiernaast vervult zij een onbezoldigde nevenfunctie als voorzitter van het Universiteitsfonds van de Technische Universiteit te Delft.

linkedin.com/in/karin-sluis