Karin Sluis

ir. C.M. (Karin) Sluis

raadslid
i m sluis
Curriculum vitae

Karin Sluis (1965) is sinds 2020 lid van de Rli. Zij is senior adviseur bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Zij vervult bezoldigde nevenfuncties als lid van de Raad van Toezicht van hogeschool Saxion en bestuurslid van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Hiernaast vervult zij een onbezoldigde nevenfunctie als voorzitter van het Universiteitsfonds van de Technische Universiteit te Delft.

linkedin.com/in/karin-sluis