Nieuws

321 nieuwsberichten

Nieuw logo Rli

11 juni 2012 - De Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen zijn in januari 2012 samengevoegd tot de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De afzonderlijke raden zijn bij de instell ...

Uitnodiging presentatie publicatie 'De mens centraal'

21 maart 2012 - Op 5 april 2012 presenteren de RVZ, RDA en Rli het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’.  Het signalement (essaybundel) wordt aangeboden aan prof. dr. Louise Fresco, van 13.30-16.30 u ...

Meijdam wordt eerste voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

16 maart 2012 - Het kabinet stemt in met de voordracht de heer mr. H. M. Meijdam te benoemen tot eerste voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli is het nieuw ingestelde adviescollege van regering en parlement voor het gehele fysieke dom ...

Logistieke concepten in 2040: waar denkt u aan?

28 februari 2012 - Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de raad uw inbreng. De voorbereidingen voor dit advies zijn in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren. De raad probeert antwoord te krijgen op de ...

Invitation to join LinkedIn Group on sustainable mobility

28 februari 2012 - RLI and EEAC started a LinkedIn Group on sustainable mobility in the run-up to the conference ‘Keep moving, towards sustainable mobility’. Our aim is to initiate and facilitate prickling and substantive discussions about sustainable mobility, share releva ...

EEAC/RLI Conference ‘Keep moving, towards sustainable mobility’, Rotterdam, October 2012

3 februari 2012 - The EEAC and the Dutch Councils for the Environment and Infrastructure (RLI) organise the conference ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ on Thursday 11 October 2012 in the Port of Rotterdam. This conference will offer a selection of state-of-the a ...

Evaluatie raden- 2011 tevens 0-meting RLI

2 februari 2012 - Eens in de vier jaar stellen de raden een evaluatie op. Omdat de raden in 2012 opgaan in één nieuwe raad, plaatsen zij de evaluatie in het licht van de instelling hiervan. Om te komen tot een onafhankelijk oordeel over de taakvervulling van de raden en ee ...

Gezocht: leden voor de raad voor de leefomgeving

20 januari 2012 - De minister van IenM is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Henry Meijdam, bestuurlijk kwartiermaker en voorzitter VROM-raad, is door het kabinet gevraagd de werving en selectie van de nieuwe leden ...

Wetsvoorstel aangenomen: één Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

20 januari 2012 - De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de instelling van een adviescollege voor het fysieke domein, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). De RLI gaat werken op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van I&M, EL&I en BZK. D ...

Omgevingswet: kans voor kwaliteit

4 november 2011 - In het briefadvies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet die de minister Schultz van Haegen (IenM) wil gaan opstellen. Deze wet moet alle wetten en regels die relevant zijn voor de fysieke leefomgevin ...

Pagina's