Nieuws

316 nieuwsberichten

EEAC/RLI Conference ‘Keep moving, towards sustainable mobility’, Rotterdam, October 2012

3 februari 2012 - The EEAC and the Dutch Councils for the Environment and Infrastructure (RLI) organise the conference ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ on Thursday 11 October 2012 in the Port of Rotterdam. This conference will offer a selection of state-of-the a ...

Evaluatie raden- 2011 tevens 0-meting RLI

2 februari 2012 - Eens in de vier jaar stellen de raden een evaluatie op. Omdat de raden in 2012 opgaan in één nieuwe raad, plaatsen zij de evaluatie in het licht van de instelling hiervan. Om te komen tot een onafhankelijk oordeel over de taakvervulling van de raden en ee ...

Gezocht: leden voor de raad voor de leefomgeving

20 januari 2012 - De minister van IenM is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Henry Meijdam, bestuurlijk kwartiermaker en voorzitter VROM-raad, is door het kabinet gevraagd de werving en selectie van de nieuwe leden ...

Wetsvoorstel aangenomen: één Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

20 januari 2012 - De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de instelling van een adviescollege voor het fysieke domein, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). De RLI gaat werken op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van I&M, EL&I en BZK. D ...

Omgevingswet: kans voor kwaliteit

4 november 2011 - In het briefadvies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet die de minister Schultz van Haegen (IenM) wil gaan opstellen. Deze wet moet alle wetten en regels die relevant zijn voor de fysieke leefomgevin ...

Beeldverslag advies over versnelling energietransitie ‘Remmen los’

3 november 2011 - Het beeldverslag van de presentatie van het advies over energietransitie  'Remmen los’ staat nu op www.rli.nl. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. In het advies pleiten de raden v ...

Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding

19 oktober 2011 - Het advies 'Remmen los, versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland’, is op 19 oktober 2011 aangeboden aan minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Atsma (IenM). Bij een duurzame samenleving hoort een duurza ...

Werkprogramma 2012-2013

18 oktober 2011 - Het Werkprogramma 2012-2013 van de raden biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van een internationaal congres. De dynamiek in het beleid (Structuurvisie Infrastructu ...

Een zee van mogelijkheden

28 september 2011 - Het advies 'Een zee van mogelijkheden' is op 28 september 2011 aangeboden aan staatssecretaris Atsma (IenM). De Noordzee is van grote maatschappelijke betekenis voor Nederland. De mogelijkheden die de Noordzee biedt worden onvoldoende benut. Dat ...

Aankondiging advies over duurzame energietransitie

27 september 2011 - In oktober brengen de raden een advies uit over duurzame energietransitie. Dit advies richt zich op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 2050 intelligent versneld kan worden om economische kansen te benutten en risco’s te verm ...

Pagina's