Nieuws

420 nieuwsberichten

Reactie staatssecretaris Mansveld (IenM) op het advies ‘Milieuschade verhalen’ in voortgangsbrief Externe Veiligheid

nieuws
26 juni 2014 - Staatssecretaris Mansveld (IenM) geeft haar reactie op het advies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' in de .....

Advies ‘Kaders naar een circulaire toekomst’

nieuws
26 juni 2014 - 'Kaders naar een circulaire toekomst' is de nieuwe titel van het adviestraject 'Toekomstige afvalinfrastructuur'. De raadscommissie die het advies voorbereidt, is inmiddels twee .....

Aanbieding advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

nieuws
23 juni 2014 - Op 26 juni 2014 presenteert de Rli zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’. Dit advies wordt samen aangeboden met het advies van .....

Kabinetsreactie op advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'

nieuws
4 juni 2014 - Het kabinet heeft zijn reactie op het briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' verwoord in de kamerbrief 'Transitieagenda Langer .....

Publicatie ‘Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven’

nieuws
3 juni 2014 - Op 3 juni 2014 heeft de raad 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van .....

Discussiebijeenkomst ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’

nieuws
3 juni 2014 - Op 24 juni 2014 organiseert de raad in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken (EZ) een bijeenkomst over duurzaamheidscertificering in de agrarische sector. De .....

Veel belangstelling voor GedragtsToetsvan advies Doen en laten

nieuws
3 juni 2014 - Voor de GedragsToets van het advies Doen en laten, effectiever beleid door mensenkennis dat de Rli begin maart heeft uitgebracht, bestaat veel belangstelling. Verschillende .....

Aankondiging publicatie advies ‘Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling risicobedrijven’

nieuws
21 mei 2014 - De Rli brengt op 4 juni 2014 het briefadvies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling risicobedrijven' uit over de mogelijkheden van financiële .....

Internationale verkenning 2014 – Signalen: opkomende vraagstukken uit het internationale veld

nieuws
21 mei 2014 - Het Rli-secretariaat heeft een internationale verkenning uitgevoerd ter voorbereiding op het komende werkprogramma. Deze verkenning bevat een selectie van signalen uit de .....

Start advies ‘Tussen Brussel en de burger’

nieuws
21 mei 2014 - De raad is gestart met het advies 'Tussen Brussel en de burger'. Nederland is steeds meer onderdeel van Europa, zowel economisch als beleidsmatig. Nederlandse ministers, .....