Nieuws

510 nieuwsberichten

Aankondiging aanbieding advies "Een Zee van mogelijkheden"

nieuws
25 juli 2011 - Het advies "Een Zee van mogelijkheden" zal op 28 september '11 tijdens de directeurenconferentie van het IDON aan staatssecretaris Atsma, van het Ministerie van I&M, worden .....

Kabinetsreactie op briefadvies over EuropeesLandbouwbeleid (GLB)

nieuws
18 juli 2011 - Op 13 juli 2011 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ verzonden aan de Tweede .....

Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid

nieuws
7 juli 2011 - Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid Op 7 juni 2011 presenteerden de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het briefadvies ‘Het Europees .....

Open deuren, dichte deuren

nieuws
16 juni 2011 - Op 16 juni 2011 hebben de raden het advies 'Open deuren, dichte deuren. Middeninkomensgroepen op de woningmarkt' uitgebracht.

Mariene strategie

nieuws
16 juni 2011 - In september komen de raden met een advies over Mariene Strategie.

Intelligent versnellen van de duurzame energietransitie

nieuws
16 juni 2011 - In september brengen de raden advies uit over de transitie naar een duurzame energiehuishouding

Briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid

nieuws
8 juni 2011 - Op 8 juni 2011 hebben de raden een briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid uitgebracht.

Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw

nieuws
7 juni 2011 - Op 7 juni 2011 hebben de raden het briefadvies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' uitgebracht.

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

nieuws
7 juni 2011 - Op 16 juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt.

Congres 'Ruimtelijke Kwaliteit in de regio' goed bezocht

nieuws
5 juni 2011 - Zo’n tachtig bestuurders, medewerkers van provincies en kwaliteitsateliers, EO Weijersstichting en betrokken organisaties togen op 11 mei naar Utrecht voor een congres over .....