Pers

191 persberichten

Snelheid woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit

persbericht
Rli - 28 juni 2018
Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit adviseert de Raad van de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Versnellen ...

Betere mobiliteit vraagt andere keuzes

persbericht
Rli - 23 mei 2018
23 mei 2018- Investeren in uitbreiding van het rijkswegennet en de hoofdspoorwegen is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. De investeringsstrategie moet beter aansluiten bij de veranderende reisbehoefte, meer gebruik maken va ...

Inrichting stad kan gezondheid inwoners vergroten

persbericht
Rli - 18 april 2018
Het leven in de stad kan een stuk gezonder als de overheid hieraan meer aandacht geeft. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn vandaag verschenen advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbel ...

Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid

persbericht
Rli - 3 april 2018
De klimaatopgave leidt op lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Het kabinet zou met nieuw voedselbeleid op deze omslag moeten anticiperen om de negatieve gevolgen ervan zo klein mogeli ...

Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

persbericht
Rli - 15 maart 2018
De voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening maakt haar kwetsbaar. Het kabinet moet daarom investeren in kennis om samen met de elektriciteitssector deze kwetsbaarheid scherp in beeld te krijgen en weg te nemen. Dit concludeert de Raad voor ...

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

persbericht
Rli - 18 december 2017
18 december 2017- Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’. Dit bepleiten de Raad voor Cultuur (Rv ...

Nieuwe relatie tussen wetenschap en beleid nodig om duurzaamheidsdoelen 2030 Agenda te halen

persbericht
Rli - 12 oktober 2017
Kennis, diplomatie en politiek commitment hebben de VN Agenda voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs mogelijk gemaakt. In de toekomst is echter meer nodig om de uitvoering van de afspraken mogelijk te maken: een nieuwe relatie tussen ...

New science-policy interface needed to drive forward the 2030 Agenda on Sustainable Development

persbericht
Rli - 10 oktober 2017
European diplomacy, science-based policy advice and political commitment made the 2030 Agenda for Sustainable Development and also the Paris Agreement possible. In implementing the 2030 Agenda, besides maintaining an evidence-based approach, greater legit ...

Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid

persbericht
Rli - 22 juni 2017
22 juni 2017 – Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet is cruciaal voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan k ...

Adviesraad: Betere voorbereiding op technologische innovatie nodig

persbericht
Rli - 10 maart 2017
Technologie verandert de samenleving. Nieuwe toepassingen kunnen van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daarop voorbereiden. Want de effecten van technologische innovaties hoeven de samenle ...