Pers

189 persberichten

Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid

persbericht
Rli - 26 juni 2014
Maak rekennormen in het veiligheidsbeleid minder bepalend, en doe meer recht aan de afzonderlijke beschrijving van de kansen en de gevolgen die spelen bij risico’s. In de samenleving is er regelmatig discussie over risico’s en veiligheid. Dit speelt op na ...

Bedrijven kunnen zelf zorgen voor zekerheidsstelling milieuschade

persbericht
Rli - 4 juni 2014
Bedrijven zijn aansprakelijk voor hun milieurisico’s. Toch draait de samenleving met regelmaat op voor niet-verhaalbare milieuschade. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade. Indien hierto ...

Gemeenten hebben veel minder geld voor openbare ruimte

persbericht
Rli - 23 april 2014
Jarenlang hebben gemeenten verdiend aan stads- en dorpsuitbreidingen, door de waardestijgingen van grond en vastgoed. De winst werd onder meer gebruikt voor investeringen in de openbare ruimte, zoals extra fietspaden, rozenperkjes en het openhouden van he ...

Steden dreigen verdienvermogen te verliezen

persbericht
Rli - 23 april 2014
Steden worden steeds belangrijker in de mondiale economie. Met overwegend middelgrote steden beschikt Nederland over onvoldoende agglomeratiekracht om goed mee te kunnen doen in de internationale concurrentie. Nederlandse steden zijn- in termen van massa ...

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: Milieubeleid kan effectiever

persbericht
Rli - 5 maart 2014
5 maart 2014- Het kabinet kan zijn milieudoelstellingen op een effectievere manier bereiken door meer rekening te houden met hoe mensen zich gedragen. Door bij de ontwikkeling van het milieubeleid beter gebruik te maken van de beschikbare kennis over gedr ...

Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

persbericht
Rli - 23 januari 2014
Goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties stelt mensen met een zorgvraag in staat om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter onder druk. Dit stelt de Raad ...

Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie boerenbedrijf

persbericht
Rli - 31 oktober 2013
Regering en parlement moeten Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse landbouw worden veiliggesteld. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en ...

Economie vraagt andere logistiek

persbericht
Rli - 8 oktober 2013
De economische groei kan worden bevorderd met ander logistiek beleid. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving (Rli) in het advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last ' dat vandaag is aangeboden aan minister Melanie Schultz van Hae ...

Samenwerking sleutel tot succes regio Schiphol-Amsterdam

persbericht
Rli - 13 september 2013
Om de internationale positie van Nederland te versterken is de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de metropoolregio rondom Schiphol en Amsterdam van groot belang. Alle betrokken partijen – overheden, bedrijven en burgers – zullen hun krachten moe ...

Verhogen van de veiligheid bij de meest risicovolle bedrijven vraagt om meer daadkracht en minder versnippering in toezicht en handhaving

persbericht
Rli - 17 juni 2013
De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland en het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering. Bij herhaling worden onvolkomenheden aangetroffen, en erger: er doen zich incidenten voor met grote maatschappelijke gevo ...