Nieuws

538 nieuwsberichten

EEAC Conference Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development, Budapest, 15-16-17 October 2014

13 October 2014 - The EEAC network will have its 22nd annual conference – Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development- at 15-16-17 October 2014 in Budapest, Hungary.

Kabinetsreactie op de adviezen 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei'

22 September 2014 - In de gecombineerde kabinetsreactie op de adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’ verwoordt het kabinet zijn visie op de door de Rli gesignaleerde opgaven rond stad, fysieke leefomgeving en bestuur. Vervolgens gaat het kabinet in op de aanbevelingen van de beide adviezen. Het kabinet waardeert de brede scope en de samenhangende benadering van de adviezen en zal deze…

Werkprogramma 2015-2016 naar Tweede Kamer

17 September 2014 - Het Werkprogramma 2015-2016 is op 16 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit werkprogramma geeft de raad een omschrijving van de nieuwe adviezen die worden opgepakt.

Doe mee met de online discussie Verkenning technologische innovaties

10 September 2014 - De Rli is gestart met een online discussie voor de Verkenning technologische innovaties. In vier panels debatteren door ons uitgenodigden experts vanuit diverse disciplines over gezonde voeding, slimme gebouwen, efficiënte mobiliteit en de sociale impact. De online discussie loopt van 8 tot 22 september. Wilt u meedoen aan dit online debat met de experts, stuur dan een verzoek voor 15 september…

Denk mee met de Rli over de mogelijkheden en betekenis van nieuwe technologieën voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving

1 September 2014 - Denk mee over de Verkenning Technologische Innovaties. Om zicht krijgen te krijgen op de mogelijkheden die technologieën ons de komende drie à vier decennia gaan bieden voor gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen vraagt de raad uw inbreng. De raad is onlangs gestart met een Verkenning technologische innovaties voor het fysieke domein. De centrale vraag is ‘Welke impact kunnen…

Advies ‘Een zee van mogelijkheden’ uitgangspunt bij de Noordzee 2050 gebiedsagenda

1 September 2014 - Elementen uit het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ vormen het uitgangspunt voor de ‘Noordzee 2050 gebiedsagenda: denk vanuit de zee; doe dat met alle belanghebbende partijen; en maak gebruik van de kracht van de ontwikkel- of uitnodigingsplanologie. Dit schrijft minister Schultz aan Haegen in haar aanbiedingsbrief bij de gebiedsagenda aan de Tweede Kamer. De Noordzee 2050 gebiedsagenda legt…

Verslag discussie ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’

1 September 2014 - Het verslag van de discussiebijeenkomst ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’ staat on line. Op 24 juni 2014 organiseerde de raad deze discussie over de kansen en mogelijkheden van certificeringssystemen die de verduurzaming en vergroening van de agrarische sector ondersteunen samen met het Ministerie van Economische zaken (EZ).

Advies ‘De toekomst van de stad’ onderwerp van alumni-lezing Universiteit Utrecht

1 September 2014 - Het advies 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' is onderwerp van de gelijknamige alumni-lezing van de Universiteit Utrecht, op 17 november as. in Filmmuseum en cultureel centrum EYE in Amsterdam. Spreker is Pieter Hooimeijer, lid van de Rli. Raken onze steden in de internationale concurrentie achterop?

Kabinetsreactie briefadvies Risico’s gewaardeerd

30 August 2014 - De kabinetsreactie op het advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ is opgenomen in de Kamerbrief met het rapport ‘Bewust omgaan met veiligheid: rode draden - een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid’.

Publicatie advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

26 June 2014 - Op 26 juni 2014 heeft de raad zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ aangeboden aan minister Schultz en staatssecretaris Mansveld (IenM). Het advies werd samen met het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ‘Consistent maatwerk - handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid’ gepresenteerd en…