Nieuws

553 nieuwsberichten

Aankondiging slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte op 15 december

25 November 2015 - Op 15 december 2015 vindt in Amersfoort de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. De lessen en inzichten die het Jaar van de Ruimte heeft opgedaan, zijn geland in het ‘Manifest2040’. Dit manifest bevat de belangrijkste opgaven, ontwikkelprincipes en concrete acties die richting geven aan de ruimtelijke toekomst van Nederland. Daarmee draagt dit manifest bij aan de nationale, regionale…

Aankondiging advies over de stelselvernieuwing van het omgevingsrecht

28 October 2015 - Op 3 december 2015 presenteert de raad zijn advies over de stelselherziening van het omgevingsrecht. Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede Kamer in juli dit jaar, is de stelselherziening van het omgevingsrecht een stuk dichterbij gekomen. Of de doelen van de stelselherziening (eenvoudig en beter) gehaald worden is echter nog sterk afhankelijk van de nieuwe instrumenten waar nu aan…

Uitnodiging overhandiging advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ aan Prins Carlos de Bourbon de Parme als input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

28 October 2015 - Op dinsdagmiddag 17 november vindt de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door De Groene Zaak, komen niet alleen de genomineerden aan het woord maar ook spreekt Walter Stahel, grondlegger van de kringloopeconomie. Hij zal ons meenemen in zijn visie op de circulaire economie. De Raad voor de…

Henry Meijdam treedt 1 januari 2016 af als voorzitter Rli

6 October 2015 - Henry Meijdam treedt per 1 januari 2016 af als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Vanaf die datum is hij directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO) en secretaris van het IPO-bestuur.

Advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp (EZ)

24 September 2015 - Op 24 september heeft de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken . De raad pleit ervoor om in het energiebeleid de CO2-reductie als doel te stellen en dit doel ook wettelijk vast te leggen. Hoewel Nederland al jaren klimaatbeleid voert, is de CO2-emissie van de energievoorziening nog steeds niet…

Publicatie advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’

21 September 2015 - Op 21 september 2015 heeft de raad het advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’ aangeboden aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Europees leefomgevingsbeleid werkt door tot in de regio. Daar worden Europese regels vertaald in concrete plannen die de burger raken. Europees beleid heeft bijgedragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving, maar de Europese regels…

Presentatie advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’, 24 september 2015, Den Haag

17 September 2015 - Op donderdag 24 september 2015 presenteert de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aan minister Kamp (EZ).

Het nieuwe Rli-werkprogramma nu online

15 September 2015 - Het Werkprogramma 2016-2017 is op 15 september 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit nieuwe werkprogramma legt de raad een bijzonder accent op vraagstukken die de beleidsagenda in een volgende kabinetsperiode zouden kunnen gaan beïnvloeden. De raad heeft daartoe in dit werkprogramma vier nieuwe adviezen opgenomen. Vraagt de positie van de Nederlandse mainports, bezien vanuit mondiale…

Aankondiging advies Ruimte voor de regio in Europees beleid – aanbieding aan minister Schultz (IenM) op 21 september 2015

10 September 2015 - Op 21 september 2015 presenteert de raad het advies 'Ruimte voor de regio in Europees beleid'. Minister Schultz (IenM) neemt het advies in ontvangst. De raad beoogt met dit advies meer inzicht te geven in het spel en de speelruimte in de Europees beleidscyclus, en de consequenties daarvan voor het leefomgevingsbeleid, waardoor kansen tijdens de Europese beleidsvorming beter benut worden. Ter…

Energieadvies 2050 – verwacht eind september 2015

10 September 2015 - Eind september verwacht de raad zijn advies 'Rijk zonder CO2' uit te brengen. De centrale vraag van het ministerie van Economische Zaken voor het advies is: ‘Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050?’. In het advies wordt in beeld gebracht hoe we moeten komen tot een energievoorziening die voor Nederland resulteert in 80 tot 95% minder CO2-emissie ten opzichte van 1990 en…