Nieuws

397 nieuwsberichten

Rli start met advies ‘Vitale bodem’

nieuws
18 juli 2019 - De Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze .....

Reactie van minister BZK op het onderzoeksrapport ‘Kopen om te verhuren’

nieuws
16 juli 2019 - Op 19 juni 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar reactie op het rapport ‘Kopen om te verhuren’ en de begeleidende brief van de Rli naar de .....

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

nieuws
29 mei 2019 - Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport .....

Advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

nieuws
22 mei 2019 - Op 22 mei 2019 heeft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ aangeboden aan minister Schouten van .....

Rli-jaarverslag 2018 nu online

nieuws
14 mei 2019 - Het jaarverslag 2018 staat nu online en geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen van de Rli en de doorwerking.

Aankondiging advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

nieuws
13 mei 2019 - Op 22 mei 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ uit. Op verzoek van de minister .....

Kabinetsreactie op advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'

nieuws
9 mei 2019 - Op 25 april 2019 heeft het kabinet zijn reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie op het .....

Rli start met advies ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’

nieuws
2 mei 2019 - Er zijn in de samenleving zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op de gezondheid en de veiligheid van mensen en op de biodiversiteit. Waar de concentraties van veel .....

Publicatie advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’

nieuws
18 april 2019 - Op 18 april 2019 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en .....

Ron Hillebrand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

nieuws
28 maart 2019 - Ron Hillebrand, algemeen secretaris Rli, nam op 27 maart 2019 afscheid als Statenlid namens de PvdA bij de provincie Zuid Holland. Voor zijn jarenlange inzet ontving hij een .....