Nieuws

321 nieuwsberichten

Uitnodiging presentatie en aanbieding advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22 juni 2017

15 juni 2017 - Op 22 juni 2017 presenteert de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. Hierin adviseert de raad over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: ...

Circulaire economie in Europa

15 juni 2017 - Europe goes Circular- Er bestaat geen blueprint voor het implementeren van een circulaire economie. De complexiteit en de noviteit van de transitie van een lineair naar een circulair economisch model vormt een grote uitdaging. Het is daarom van belang dat ...

Advies over voedsel: Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem

8 juni 2017 - Voedsel: De raad is gestart met een advies over de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem in een gezonde leefomgeving. In de afgelopen decennia is het voedsellandschap ingrijpend veranderd. De voedselproductie is verder geïntensiveerd, ge ...

Advies over mobiliteit

29 mei 2017 - De raad is gestart met een advies over mobiliteit. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever en flexibeler worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut? De druk op bere ...

25ste jaarconferentie EEAC-netwerk over duurzame ontwikkeling en Europese samenwerking binnen een nieuwe interface voor burgers, wetenschap en beleid

1 mei 2017 - De European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) houdt zijn 25ste jaarconferentie op 12 en 13 oktober 2017 in Maastricht met een bijzondere bijeenkomst, getiteld Towards the 2030 Agenda and beyond: European cooperation within a ...

Koning opent gebouw B30 in Den Haag

19 april 2017 - Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdag 19 april het gebouw ‘B30’ in Den Haag officieel geopend. Aan de Bezuidenhoutseweg 30 zijn na een grondige renovatie nu vijf organisaties gevestigd: het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgev ...

Presentatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’

10 maart 2017 - Op 10 maart 2017 heeft de raad zijn rapport ‘Technologie op waarde schatten’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken, van infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport biedt handreikingen om kansen van te ...

Uitnodiging voor de presentatie en discussiebijeenkomst ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ op 10 maart 2017

9 februari 2017 - Op 10 maart 2017 presenteert de raad zijn publicatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’. Met deze handreiking wil de raad een systematisch gesprek in politiek en samenleving faciliteren om technologie op waarde te schatten. De raad richt z ...

Aanvulling op het werkprogramma 2017- 2018 vastgesteld

9 februari 2017 - Het aanvullend werkprogramma 2017-2018 is op 7 februari 2017 door minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De aanvulling is een actualisatie van het voorlopige werkprogramma 2017-2018 dat in september 2016 is vastgestel ...

Raad bereidt advies voor over instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom

8 februari 2017 - In mei 2017 brengt de Rli een advies uit over grondbeleid, waarin de raad adviseert over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: Biedt het nieuwe grondbeleidsinstrumentarium voldoende mogelijkheden voor betrokk ...

Pagina's