Nieuws

411 nieuwsberichten

Jongerenparticipatie in klimaatbeleid: Nederland deelt ervaringen op COP25

nieuws
10 december 2019 - Op maandag 9 december 2019 vond de workshop Meaningful Youth Participation plaats tijdens de klimaatconferentie COP25 in Madrid.

Advies ‘Naar een duurzame economie‘ uitgebracht

nieuws
10 december 2019 - Op 10 december 2019 heeft de Rli zijn advies 'Naar een duurzame economie' uitgebracht.

Jongerenparticipatie op de klimmaattop COP25

nieuws
5 december 2019 - Junior-raadslid Sybren Bosch neemt deel aan de workshop jongerenparticipatie COP25

Rli brengt advies uit over de transitie naar een duurzame economie

nieuws
7 november 2019 - Op 10 december 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities.’ uit.

De website van de Rli is vernieuwd

nieuws
7 november 2019 - De Rli heeft zijn website vernieuwd. De vormgeving is aangepast zodat de informatie over onze adviezen, de onderwerpen waar wij aan werken helderder en overzichtelijker .....

Kabinetsreactie op advies: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw

nieuws
7 november 2019 - In de kamerbrief (30 oktober 2019) geeft minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar reactie op het advies van de Rli: Europees landbouwbeleid: .....

Verslag van de presentatie van advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

nieuws
15 oktober 2019 - Op donderdag 12 september 2019 presenteerde de Rli zijn advies tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag

Verslag van de werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

nieuws
15 oktober 2019 - Op 11 september 2019 organiseerde de Rli een werkconferentie in het Muntgebouw in Utrecht. Aanleiding was de Rli-verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende .....

Boerenprotest vraagt langetermijnbeleid

nieuws
15 oktober 2019 - Opinie-artikel in Boerderij  - 12 oktober 2019 Niet een gedwongen inkrimping van de veestapel, maar een marktgericht milieubeleid is de weg naar verduurzaming van de landbouw, .....

Samenwerken voor het algemeen belang bij herinrichting van de ruimte

nieuws
15 oktober 2019 - Interview met Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff over solidariteit