Pers

187 persberichten

Fair share allochtone leerlingen voorwaarde voor sterk groen domein

persbericht
RLG - 17 februari 2009
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) signaleert een groeiend tekort aan gekwalificeerde werknemers in de groene sector zoals de voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouw. Dit is niet alleen voor de sector zelf een probleem maar ook voor de samenleving a ...

Bronnen voor financiering van hoogwaardige stedelijke ontwikkeling dreigen weg te vallen: een sterkere regie van de overheid op de grondmarkt is nodig!

persbericht
VROM-raad - 9 februari 2009
Stedelijke (her)ontwikkeling zal de komende jaren meer geld gaan kosten terwijl de traditionele financieringsbronnen (winst op grondverkoop, verevening, subsidie) aan alle kanten verdrogen. De kwaliteit van (binnen)stedelijke ontwikkelingen komt daarmee s ...

Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen

persbericht
VROM-raad - 9 februari 2009
VROM-raad reageert op voorstel voor nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties (stuurgroep-Meijerink). De VROM-raad meent dat het toezicht op de woningcorporaties krachtig en op afstand moet zijn. Als het toezicht te dicht op corporaties zelf ...

Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa

persbericht
Raad voor de Wadden - 8 januari 2009
Het waddengebied heeft een goede uitgangspositie voor verdere ontwikkeling van biomassatoepassingen. Dit stelt de Raad voor de Wadden in zijn advies aan de Tweede Kamer over de economische kansen en risico's van biomassa-activiteiten in het Waddengeb ...

Gebiedsontwikkeling: een waardevolle investering

persbericht
RLG - 3 december 2008
De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies ‘Gebiedsontwikkeling: het investeren waard’ op vrijdag 28 november 2008 aangeboden aan de voorzitter van de Adviescommissie Landelijk Gebied van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het advies gaat in op d ...

VROM-raad wil einde aan structuurdiscussie: ruimtelijke opgave voorop, bestuur volgt!

persbericht
VROM-raad - 9 oktober 2008
De VROM-raad wil dat ruimtelijke vraagstukken in de toekomst de vormgeving van regionale samenwerking gaan bepalen. Op dit moment overwoekeren abstracte discussies over regionale bestuurlijke structuren en bevoegdheden een effectieve aanpak van ruimtelijk ...

Stimuleer groen ondernemerschap

persbericht
RLG - 1 oktober 2008
De Raad voor het Landelijk Gebied constateert dat veel rapporten en onderzoeken de waarde van groen onderschrijven. Ook zijn er veel goede plannen voor uitbreiding en bescherming van natuur en landschap. Maar analyses en rapporten laten ook steeds weer zi ...

Raad pleit voor groener jeugdbeleid

persbericht
RLG - 6 juni 2008
Op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. Door veelvuldig contact met een groene omgeving verandert ook de waardering voor natuur, landschap en gezond voeds ...

Nederlandse biomassa biedt kansen

persbericht
RLG - 4 juni 2008
Biomassa staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Vooral de discussie rondom biobrandstoffen en dilemma’s zoals ‘voedsel versus energie’ trekt veel aandacht. De Raad voor het Landelijk Gebied pleit voor nuancering in het debat door niet alles op é ...

Burgers bepalen wat voedselkwaliteit is

persbericht
RLG - 27 mei 2008
Sinds 2003 heeft het ministerie van LNV voedselkwaliteit in zijn naam staan. Vaak wordt het gelijkgesteld aan voedselveiligheid, maar voedselkwaliteit is meer. Het gaat ook om duurzame productiewijzen, dierenwelzijn, smaak, versheid en authenticiteit. De ...