Pers

170 persberichten

Plaats landbouw niet in reservaat

persbericht
RLG - 20 september 2007
Deze oproep doet de Raad voor het Landelijk Gebied aan de minister van LNV in het advies over een Agrarische Hoofdstructuur(AHS). In navolging van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarin gebieden gereserveerd worden voor natuur, is er een roep voor e ...

Raad voor de Wadden wil geen harde natuurgrenzen

persbericht
Raad voor de Wadden - 19 juli 2007
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad voor de Wadden gevraagd te adviseren over het instellen van natuurgrenzen in het Waddengebied. De zogenaamde natuurgrens is destijds door de Commissie Meijer geïntroduceerd en is toe ...

Offensief nodig voor Europese zeeën

persbericht
Raad voor de Wadden - 5 juli 2007
Kunnen Europese zeeën en oceanen ons nog meer bieden dan ze nu al doen? Alleen door een ingrijpende vernieuwing van het beleid, niet alleen in Europa maar ook in Nederland, kunnen zeeën en oceanen ook in de toekomst blijven bijdragen aan onze welvaart. De ...

Provincie, hou koers op resultaat

persbericht
RLG - 4 juli 2007
Provincies spelen een belangrijke rol in de inrichting van het landelijk gebied en staadaarbij voor steeds complexere opgaven. Gebiedsontwikkeling is dan een goed middel om complexe, samenhangende problemen in een bepaald gebied aan te pakken. Het succes ...

Bescherming Werelderfgoed vraagt andere aanpak

persbericht
RLG - 22 mei 2007
Nederland dient terughoudend te zijn bij het voordragen van cultureel erfgoed voor de Werelderfgoedlijst. Dan blijft er voldoende ruimte over voor het werelderfgoed in niet-westerse landen dat nog onvoldoende beschermd wordt. Ook zou Nederland de plaatsin ...

Offensief nodig voor Europese zeeën

persbericht
VROM-raad - 3 mei 2007
Kunnen Europese zeeën en oceanen ons nog meer bieden dan ze nu al doen? Alleen door een ingrijpende vernieuwing van het beleid, niet alleen in Europa maar ook in Nederland, kunnen zeeën en oceanen ook in de toekomst blijven bijdragen aan onze welvaart. De ...

Houd het Beheerplan voor de Waddenzee beperkt

persbericht
Raad voor de Wadden - 23 april 2007
Het Rijk, de Waddenprovincies en Waddengemeenten zijn bezig een gezamenlijk beheer- en ontwikkelingsplan voor de Waddenzee op te stellen. De Raad voor de Wadden juicht toe dat dit gezamenlijk gebeurt en dat niet ieder voor zich zijn plannen maakt. De Raad ...

Extra inzet voor de Zuidvleugel

persbericht
VROM-raad - 19 maart 2007
Drie adviesraden voor de regering vragen aandacht voor de problemen van de Zuidvleugel van de Randstad. Het voorgenomen beleid is onvoldoende: extra investeringen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, de sociaaleconom ...

Europees landbouwbeleid moet hoog op de agenda

persbericht
RLG - 12 maart 2007
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel een brede discussie over de toekomst van het Europees landbouwbeleid te stimuleren. De discussie moet uitmonden in een visie op de toekomst van de ...

‘Rijk moet slimmer investeren, gericht op de lange termijn’

persbericht
VROM-raad - 22 januari 2007
De grote problemen met water en mobiliteit zijn – ook op termijn – niet oplos­baar met de huidige investeringsaanpak De VROM-raad komt samen met de Raad voor Verkeer en Waterstaat tot deze conclusie op basis van een analyse van de ruimtelijke en infrastru ...