Pers

195 persberichten

Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen

VROM-raad 9 February 2009 - VROM-raad reageert op voorstel voor nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties (stuurgroep-Meijerink). De VROM-raad meent dat het toezicht op de woningcorporaties krachtig en op afstand moet zijn. Als het toezicht te dicht op corporaties zelf is georganiseerd, als het toezicht deel uitmaakt van de dagelijkse politieke agenda, wordt onafhankelijk en krachtig toezicht belemmerd.

Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa

Raad voor de Wadden 8 January 2009 - Het waddengebied heeft een goede uitgangspositie voor verdere ontwikkeling van biomassatoepassingen. Dit stelt de Raad voor de Wadden in zijn advies aan de Tweede Kamer over de economische kansen en risico's van biomassa-activiteiten in het Waddengebied. De aanwezigheid van een sterk agrarisch cluster, een groot energie- en chemiecluster in de Eemsdelta, nabijgelegen kenniscentra en een duurzaam…

Gebiedsontwikkeling: een waardevolle investering

RLG 3 December 2008 - De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies ‘Gebiedsontwikkeling: het investeren waard’ op vrijdag 28 november 2008 aangeboden aan de voorzitter van de Adviescommissie Landelijk Gebied van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het advies gaat in op de nieuwe rol van de provincies bij gebiedsontwikkeling. De raad concludeert dat het vormgeven van de nieuwe rol van de provincies vraagt om…

VROM-raad wil einde aan structuurdiscussie: ruimtelijke opgave voorop, bestuur volgt!

VROM-raad 9 October 2008 - De VROM-raad wil dat ruimtelijke vraagstukken in de toekomst de vormgeving van regionale samenwerking gaan bepalen. Op dit moment overwoekeren abstracte discussies over regionale bestuurlijke structuren en bevoegdheden een effectieve aanpak van ruimtelijke opgaven. Gemeente, provincie en Rijk: stop die verlammende structuurdiscussies en stel in plaats daarvan de inhoudelijke opgave voorop.…

Stimuleer groen ondernemerschap

RLG 1 October 2008 - De Raad voor het Landelijk Gebied constateert dat veel rapporten en onderzoeken de waarde van groen onderschrijven. Ook zijn er veel goede plannen voor uitbreiding en bescherming van natuur en landschap. Maar analyses en rapporten laten ook steeds weer zien dat de realisatie van groen achterblijft bij de ambities. Dit is het gevolg van de lage prioriteit van groen op de (lokale) politieke agenda…

Raad pleit voor groener jeugdbeleid

RLG 6 June 2008 - Op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. Door veelvuldig contact met een groene omgeving verandert ook de waardering voor natuur, landschap en gezond voedsel.  In de verstedelijkte samenleving wordt groen opgroeien echter steeds moeilijker. De betrokkenheid van kinderen bij natuur en voedsel…

Nederlandse biomassa biedt kansen

RLG 4 June 2008 - Biomassa staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Vooral de discussie rondom biobrandstoffen en dilemma’s zoals ‘voedsel versus energie’ trekt veel aandacht. De Raad voor het Landelijk Gebied pleit voor nuancering in het debat door niet alles op één hoop te gooien. De raad heeft gekeken naar de mogelijkheden voor energie uit  biomassa van het landelijk gebied in Nederland en ziet…

Burgers bepalen wat voedselkwaliteit is

RLG 27 May 2008 - Sinds 2003 heeft het ministerie van LNV voedselkwaliteit in zijn naam staan. Vaak wordt het gelijkgesteld aan voedselveiligheid, maar voedselkwaliteit is meer. Het gaat ook om duurzame productiewijzen, dierenwelzijn, smaak, versheid en authenticiteit. De Raad voor het Landelijk Gebied heeft op verzoek van het ministerie een advies geschreven over voedselkwaliteit. Dit advies, getiteld ‘Rond de…

Herstel en ontwikkeling zoet-zoutovergangen essentieel voor Waddenzee

Raad voor de Wadden 1 April 2008 - Alle functies die zoet-zoutovergangen kunnen vervullen, moeten opnieuw en in voldoende mate een kans krijgen in het Waddengebied. De Raad voor de Wadden adviseert dit aan de minister van LNV in zijn advies 'Zoet-zout, kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied'. De Raad vindt het voornemen om één extra zoet-zoutovergang per stroomgebied te realiseren geen juist uitgangspunt.…

Noodzaak hervorming woonbeleid breed gedeeld

VROM-raad 25 March 2008 - De noodzaak voor hervorming van het woonbeleid wordt breed gedeeld. Dit blijkt uit de overwegend positieve reacties op het advies van de VROM-raad over de woningmarkt van enige maanden geleden. Organisaties op het brede terrein van het wonen zien het advies als een goede basis om met de minister in gesprek te gaan over aanpassing van het woonbeleid. Het onderwerp verdient een hoge plaats op de…